SGK1002 / DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1ERKAN, ELİTAŞ, CERAN(2010), Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri,Ekin Yayınları.Bursa
2Özulucan Abitter; Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003.
3Abitter ÖZULUCAN(2004),Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması,Gazi Yayın.Ankara