SGK2001 / SOSYAL POLİTİKA

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Sosyal Politika ve Sosyal Devlete ilişkin temel kavramları anlama ve kullanabilme
2Dünya da ve Türkiye de sosyal politika uygulamalarını bilme
3Eşitlik politikaları hakkında bilgi sahibi olma
4Sosyal kaygıları görüp yorumlayabilme
5Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmetler çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini öğrenme