SGK2033 / KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Yönetimi kavramak ve yeni eğilmleri tanımak3
2Devleti ve yapısını tanımak3
3Kamu kuruluşlarının yapısını, işleyişini kavratmak3
4Bürokrasiyi kullanmayı öğrenmek3
5Yeni oluşumları tanıtmak3