SGK2033 / KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Yeni kamu yönetimiİlgili Kaynaklar ve makaleler
2Yönetişim 
3Postmodernizim ve kamu yönetimi 
4İdari reform transferi 
5Kamu yararı 
6Performans yönetimi 
7Toplam kalite 
8e-devlet 
9Etik ve kamuyönetimi 
10Stratejik yönetim 
11Kriz yönetimi 
12Kamu politikaları ve analizi 
13Yerel yönetimler 
14Yerel özerklik