SHU1005 / RAMP GÜVENLİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Operasyonel emniyeti sağlama
2Kişisel emniyeti sağlama
3Ulusal ve uluslararsı mevzuata hakim olmak