TAP2028 / STRATEJİK YÖNETİM

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Stratejik yönetim ile ilgili kavramları açıklama
2Stratejik yönetim süreci ve unsurlarını açıklama
3Çevre analizine ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi ve işletmelerin çevreleri ile ilişkilerini tanıması
4Strateji oluşturma ve uygulama ile ilgili süreci açıklama