TMT3012 / DERİ GİYSİ TASARIMI

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Deri genel tanımı, kullanım alanları, yapısı ve özellikleri1-2
2Giysilik deri çeşitleri, deri giysi tasarım ve üretiminde kullanılan terimler, sezon trendlerine yönelik form, kesim, renk ve doku araştırması1-2
3Deri giysi tasarımı için tema belirlenmesi, doku, renk ve malzeme kartelalarının ve hikaye (tasarım) panosunun hazırlanması1-2
4Deri giysi tasarımı eskiz çalışmalarının yapılması 
5Deri giysi tasarımı eskiz çalışmalarının yapılması 
6Deri giysi tasarımı eskiz çalışmalarının tamamlanması, tasarımların değerlendirilmesi ve seçimi 
7Seçilen tasarımın geliştirilmesi, renk, doku ve malzeme kartelalarının hazırlanması (Tasarım paftası-Sketchbook) 
8Seçilen tasarımın teknik çizimlerinin ve kalıp çizimlerinin yapılması 
9Tasarımın prototipinin hazırlanması 
10Prototip kontrolü ve üretim için iş akış planının hazırlanması 
11Deri giysi kesimi 
12Deri giysi üretimi 
13Deri giysi üretimi 
14Deri giysi üretimi