TRK6004 / Özel Konular II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Öğrencinin tezindeki güçlükleri çömesine yardımcı olmak
2Öğrenciye tezinin aşamalarını düzenlemesinde rehberlik etmek