USD2071 / ÜRÜN TASARIMI

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Ürün tasarımına dair; tarihçe, temel ilkeler ve genel çerçeve.[1]s:15-54 [2]s:12-47
2Ürün tasarımına dair; tarihçe, temel ilkeler ve genel çerçeve.[1]s:15-54 [2]s:12-47
3Ürün ve kullanıcı arasındaki ilişkinin dönemsel olarak incelenmesi.[1]s:54-78 [2]s:56-89
4Kullanıcı için “yeni ürün” ve tasarımın önemi.[1]s:82-115
5Tasarımın üretilebilirliğine dair sektör ile uyumu.[1]s:82-163 [2]s:86-93
6Endüstriyel ürünlerin tasarım ve işlevselliğinin örnekler üzerinden incelenmesi, tartışılması ve fikir üretme.[1]s:15-163 [2]s:86-78
7Tasarımda yaratıcılık üzerine; sorun belirleme, ön verilerin toplanması ve hazırlık süreci.[1]s:67-74 [2]s:86-78
8Tasarımda yaratıcılık üzerine; önerinin ortaya konulması, oluşma-gelişme süreci.[1]s:67-78 [2]s:86-78
9ARA SINAV: İşlevsellik analizi, tartışma, önerinin doğrulanması, eskiz çalışmaları.[1]s:33-163
10Eskiz çalışmalarına devam edilmesi ve geliştirilmesi.[1]s:63-163
11Tasarımın son halinin verilmesi, 2D projelendirilmesi.[1]s:63-163
122D projenlendirme rehberliğinde ürünün 3D yapımı.[1]s:63-163
13Ürünün 3D yapımı.[1]s:63-163
14Ürünün 3D yapımı ve sonlandırılması.[1]s:63-163