USD4081 / SAĞLIK TURİZMİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Turizm, sağlık, güvenlik, turist sağlığı kavramları, sağlık ve turizm ilişkisi hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
2Dünyada ve Türkiye´de sağlık turizminin gelişimi ve önemi, dünyada ve türkiye´de sağlık turizmi uygulamaları hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
3Sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
4Tıbbi ve termal tedavi sunan sağlık turizmi işletmeleri hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir
5Sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
6Sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
7Dünyada termal turizm konusunda yorum yapar, konuya ilişkin Türkiye’nin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.
8Turizm, sağlık, güvenlik, turist sağlığı kavramları, sağlık ve turizm ilişkisi hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
9Sağlık turizmi ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisini bilir