YAB1008 / Yaşlı Beslenmesi

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Yaşlılarda Beslenmeye Giriş 
2Yaşlılıkta Beslenme ve Sağlığı Etkileyen Risk Faktörleri  
3Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri, Besin Öğeleri 
4Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri, Besin Öğeleri 
5Yaşlıllarda Besin Grupları ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 
6Yaşlılarda Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Beslenme 
7Yaşlılıkla İlaç ve Besin Etkileşimi 
8Yaşlanma Teorileri 
9Yaşlılarda Sık Görülen Sağlık Sorunları ve Hastalıklarda Beslenme 
10Yaşlılarda Sık Görülen Sağlık Sorunları ve Hastalıklarda Beslenme 
11Kanserli Hastalarda Beslenme 
12Diabetes Mellitus ve Beslenme 
13Hijyen ve Sanitasyon 
14Bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özellikleri, hastalıkların oluşmasında beslenme ile ilgili etmenler, hastalık anında diyette yapılması gerekli değişiklikler