YAB2014 / SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİKLER

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Sümbüloğlu, K., Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler, Hatiboğlu yayınevi.
2Özdamar KAZIM (1999) Biyoistatistik. 3. baskı kaan kitabevi. Eskişehir
3Dişci, Rian (2008) Temel ve klinik biyoistatistik. İstanbul tıp kitabevi.1. baskı. İstanbul
4Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler, Kadir Sümbüloğlu, Ankara, 2000. 2. TUİK Yıllık İstatistik Kitapçıkları