YDL1013 / YABANCI DİL 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Tanışma ve selamlaşma ile ilgili Kavramları kullanabilmek
2Temel seviyede kişisel bilgiler verebilmek
3 Olumlu, olumsuz ve soru formunda basit cümleler oluşturabilmek
4 A1 seviyesinde bir İngilizce metni okuyup anlayabilmek
5 A1 seviyesinde bir İngilizce metni dinleyip anlayabilmek
6A1 seviyesinde bir İngilizce metni doğru bir telaffuzla seslendirebilmek
7 Güncel hayatta kullanılan basit konuşma yapılarını doğru ve yerinde kullanabilmek
8Temel İngilizce dilbilgisi kurallarını özümseyebilmek
9 Dilbilgisi kurallarını uygulayarak A1 seviyesinde İngilizce bir metin yazabilmek
10İngilizce sözcük dağarcığını genişletmek
11Sürdürülebilirlik ve kalkınma temasıyla ilgili kelimeleri cümle içinde kullanabilme