uluslararasi-basvuru

 

2020-2021 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

22 Haziran - 13 Temmuz 2020

Sonuçların İlanı

27 Temmuz 2020

Kesin Kayıt Tarihi

31 Ağustos – 4 Eylül 2020

Seviye Tespit Sınavı

15-16-17-18 Ekim 2020


 Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Ayrıca posta ile herhangi bir belge üniversitemize gönderilmeyecektir. Belgeler yerleştirilen adaylardan kesin kayıt sırasında alınacaktır. Kesin kayıt evraklarında herhangi bir eksiklik olması durumunda aday kayıt hakkını kaybedecektir. 

   Bilgi için Telefon numarası : +90 388 225 2746-+90 388 225 2148 

     


SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

           5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanuna göre “Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince aynı kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.” 

     
         Üniversitemizde kendi imkanıyla öğrenim görecek/ gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Genel sağlık Sigortalısı olma talebinde bulunan öğrencilerin 2020 yılında ödeyecek oldukları prim miktarı, 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında aylık 117,72 TL   olacaktır. 5510 sayılı kanunda 6486 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin 2. maddesine göre Yabancı uyruklu öğrenciler SGK Kurumuna yazılı olarak başvurmaları halinde, talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılacak ve bir yıllık sigortalanacaklardır.

        Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan Yabancı uyruklu öğrencilerin Sigorta primlerini yatırılmasına ilişkin yasal sorumluluklar kendilerine ait olacaktır. Öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemelerini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Vakıfbank şubelerine yapmaları gerekmektedir.

          Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Son Güncelleme Tarihi:17.09.2020