Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri Ve Yetkinlikler


1:  Grafik tasarım, tasarım süreçlerini ve tasarım ilkelerini bilir, grafik tasarım ürünlerinin (logo, kurumsal kimlik, afiş vb. gibi ) tasarı, yaratım ve uygulama sürecini öğrenir.

2:  Sanat, tasarım bilgilerini öğrenir ve öğrenilen bilgilerin grafik tasarım alanında kullanabilir ve deneyimler.

3:  Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisini kazanır.

4:  Grafik tasarım projelerinde tasarım temel ilke ve üretim kanalları ile ilgili teknik ve teorik bilgileri planlayıp, düzenleyebilir, uygulama sürecindeki tasarım sorunlarını kavrayarak doğru sonuca ulaşır.

5:  Tasarım sürecinde kullanılan malzemelerin seçiminde, işlevsel, çevresel,  talebe göre ekonomik alternatifler bulup en uygun kararı verebilir.

6:  Fikir ve sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak

7:  Tasarım problemlerini çözme, değerlendirme, tasarım sürecini planlayabilme ve yönetme yetisini, becerisini kazanır.

8:  Tasarımlarını projelendirebilir ve sunabilir.

9:  Tasarım alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanır.

10:  Disiplinler arası, ekip olarak ve bireysel çalışma yapabilir.

11:  Bireysel anlamda sorumluluk alabilir.

12:  İletişim odaklı grafik tasarım tekniklerini öğrenir ve iletişim amaçlı grafik tasarım üretir.

13:  Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar ve gerekliliklerini yerine getirebilme becerisi kazanır.


Genel Yetkinlikler

1 : Mesleğe ilişkin temel bilgi
2 : Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
3 : Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
4 : Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
5 : Uyumlu çalışma davranışları geliştirmesi
6 : İş görevleri ile ilişkili olarak sorun çözme davranışı
7 : Bilgi kullanma ve iletme yeteneğini geliştirmesi 

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020