Hedefleri
  1. Makina elemanlarının tasarımını yapabilmesi,
  2. Talaşlı ve talaşsız imalat tezgahları ve kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilmesi,
  3. Makinacılıkla ilgili ölçü ve kontrol aletleri ile, ihtiyaç duyduğu ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapabilmesi,
  4. İş parçalarının çizimlerini AutoCAD ve CAD-CAM paket programların kullanarak tasarlayabilmesi,
  5. Temel fizik, termodinamik, mukavemet konularında hesaplamalar yaparak pratiğe aktarabilmesi,
  6. Pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanları tanıyıp, çalışmalarını düzenleyebilmesi.
  7. Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirmesi.
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023