Sayılarla Fakültemiz

Bölümler

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Odyoloji

Profesör

1

-

-

Doçent

1

-

-

Dr. Öğretim Üyesi

1

-

-

Öğretim Görevlisi2 3 -

Araştırma Görevlisi

4*

3*

-

Toplam

9

6

-

*Yüksek Lisans eğitimlerini yapan Araştırma Görevlisinin ilgili Üniversitelere 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre geçici kadro tahsisleri yapıldı. 
Son Güncelleme Tarihi:13.09.2021