Ar-Ge Faaliyetleri

1. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE, Doç. Dr. Barış ÇAYCI ve Arş. Gör. Cebrail TURNA’nın yürütücülüğünü yaptığı "Covid-19 la mücadele sürecinde ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim öğretim sırasında yaşadıkları problemlerin tespitine ve müdahale programları ile iyileştirilmesine yönelik dijital bir modülün geliştirilmesi" isimli araştırma faaliyetleri.

2. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aslihan NAKİBOĞLU ve Yüksek Lisans Öğrencisi Sevgül IŞIK’ın yürütücülüğünü yaptığı "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Örgün Eğitimden Uzaktan Eğitime Geçilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri" isimli araştırma faaliyetleri.

3. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Özlem ÖZMEN, Dr.Öğr. Üyesi Hidayet TUTUN ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Menekşe BALKAN, Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. M. Fatih EMEN ile Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinden Öğr. Gör. Ceren YAMAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesinden Prof.Dr.Yusuf TUTAR, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Dr.Öğr. Üyesi Ruken Esra DEMİRDÖĞEN ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Burcu BİTERGE SÜT'ün yürütücülüğünü yaptığı "COVID-19 için Yatay Akış Testi Üretilmesi" isimli proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edilmiştir.

Son Güncelleme Tarihi:11.05.2020