Projeler

PROJE LİSTESİ

 

 1. Özgün Mikrotüp Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
 2. Light-Weight 600 °C Solid Oxide Fuel Cells for Energy Security (LW-SOFC)
 3. Development of LPG Powered Microtubular Solid Oxide Fuel Cell System for Portable Applications
 4. Grafen Katkılı Katı Oksit Yakıt Pili Elektrot Geliştirilmesi
 5. Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi
 6. Electrocatalytic Ammonia Production Using Nitride Conducting Electrolytes
 7. İnsansız hava araçları için reformat gaz dayanımlı anot destekli mikro katı oksit yakıt pili sistemi geliştirilmesi
 8. İnsansız hava araçları için PEM yakıt pili sistemi geliştirilmesi
 9. Zırhlı Araçlar İçin Yardımcı Güç Kaynağı Geliştirilmesi
 10. Durable Solid Oxide Fuel Cell Tri-generation System for Low Carbon Buildings
 11. Pres yöntemiyle ara plaka üretimi ve katı oksit yakıt pillerine uygulanması
 12. Development of advanced low temperature SOFCs for residential polygeneration units
 13. Hidrojen Teknolojileri ve İleri İmalat Yöntemleri Araştırma Merkezinin Araştırma Kapasitesinin ve Standartlarının Yükseltilmesi
 14. Hastaneler için Güneş Enerji Sitemi Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi
 15. Kompakt Katı Oksit Yakıt Pili Mikro-Kojenerasyon Sistemi Geliştirilmesi
 16. Niğde Üniversitesi UNIKOP Enerji Evi Projesi
 17. Development of a CHP System in Turkey
 18. Elektrokimyasal Hidrojen Kompresörü Geliştirilmesi
 19. Enhancement of Research Capabilities on Multi-functional Nano-composites for Advanced Fuel Cell Technology through EU-Turkish-China Cooperation (NANACOFC)
 20. Experimental and Theoretical Study of Hydrogen Absorption in a Metal-Hydride Reactor
 21. Metal-Hidrür Yataklarda Hidrojen Şarj-Deşarj işlemine Etki Eden Proses Parametrelerinin İncelenmesi
 22. Hidrojen Teknolojileri ve İleri İmalat Yöntemleri Araştırma Kapasitesinin ve Standartlarının Yükseltilmesi
 23. Direk Metanol yakıt Pillerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi
 24. Katı Oksit Yakıt Pilleri için Seramik Tabanlı Interkonnektor Geliştirilmesi
 25. 1kW’ lık Direk Alkollü Düşük Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
 26. Katı Oksit Yakıt Pilleri için Anot Destekli Membran Elektrot Gurubu Geliştirilmesi
 27. Evsel Çoklu Üretim için Düşük Sıcaklıkta Çalışan İleri Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
 28. Metal-hidrür yataklarda ısı ve kütle transferinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi
 29. PEM Yakıt Pillerinin Parametrik Performans Analizi
 30. Beş Hücreli Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Stak Geliştirilmesi
Son Güncelleme Tarihi:29.01.2024