Projeler

PROJE LİSTESİ

 

 1. İnsansız hava araçları için reformat gaz dayanımlı anot destekli mikro katı oksit yakıt pili sistemi geliştirilmesi
 2. İnsansız hava araçları için PEM yakıt pili sistemi geliştirilmesi
 3. Zırhlı Araçlar İçin Yardımcı Güç Kaynağı Geliştirilmesi
 4. Durable Solid Oxide Fuel Cell Tri-generation System for Low Carbon Buildings
 5. Pres yöntemiyle ara plaka üretimi ve katı oksit yakıt pillerine uygulanması
 6. Development of advanced low temperature SOFCs for residential polygeneration units
 7. Hidrojen Teknolojileri ve İleri İmalat Yöntemleri Araştırma Merkezinin Araştırma Kapasitesinin ve Standartlarının Yükseltilmesi
 8. Hastaneler için Güneş Enerji Sitemi Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi
 9. Kompakt Katı Oksit Yakıt Pili Mikro-Kojenerasyon Sistemi Geliştirilmesi
 10. Niğde Üniversitesi UNIKOP Enerji Evi Projesi
 11. Development of a CHP System in Turkey
 12. Elektrokimyasal Hidrojen Kompresörü Geliştirilmesi
 13. Enhancement of Research Capabilities on Multi-functional Nano-composites for Advanced Fuel Cell Technology through EU-Turkish-China Cooperation (NANACOFC)
 14. Experimental and Theoretical Study of Hydrogen Absorption in a Metal-Hydride Reactor
 15. Metal-Hidrür Yataklarda Hidrojen Şarj-Deşarj işlemine Etki Eden Proses Parametrelerinin İncelenmesi
 16. Hidrojen Teknolojileri ve İleri İmalat Yöntemleri Araştırma Kapasitesinin ve Standartlarının Yükseltilmesi
 17. Direk Metanol yakıt Pillerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi
 18. Katı Oksit Yakıt Pilleri için Seramik Tabanlı Interkonnektor Geliştirilmesi
 19. 1kW’ lık Direk Alkollü Düşük Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
 20. Katı Oksit Yakıt Pilleri için Anot Destekli Membran Elektrot Gurubu Geliştirilmesi
 21. Evsel Çoklu Üretim için Düşük Sıcaklıkta Çalışan İleri Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
 22. Metal-hidrür yataklarda ısı ve kütle transferinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi
 23. PEM Yakıt Pillerinin Parametrik Performans Analizi
 24. Beş Hücreli Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Stak Geliştirilmesi
Son Güncelleme Tarihi:16.07.2019