Program Çıktıları

1- Analitik, Anorganik, Organik, Biyokimyasal, Fiziko kimya ve Polimer kimyasının temel prensiplerini tanımlar. Kimya ile ilgili kavram ve yaklaşımlar bilir ve yorumlama becerisine sahip olur
2- Kimya endüstrisinde laboratuvar ve işletmede çalışabilme, yenilik, araştırma ve geliştirme yapabilme becerisine sahip olmak.
3- Deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme, laboratuardaki karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretme yeteneği kazanmak.
4- Modern teknikleri tanıma, cihazları seçme ve kullanmayı öğrenmek.
5- Laboratuvarda kullanılan madde ve malzemelerin doğru ve etkin kullanımı ve laboratuvar güvenliği konusunda bilinç kazanmak.
6- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek.
7- Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi sağlamak.
8- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisi edinmek.
9- Çalışma alanında bilgi birikimlerini uygula-yabilme becerisini kazanıp, mesleki ve etik sorumluluk almak.
10- Kimya alanı için gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi kazandırmak.
11- Matematik ve Fizikte yeterli alt yapıya sahip olma ve bu bilgileri kimyaya uygulayabilme yeteneği elde etmek.
12- Bireysel ve grup çalışmaları yapabilme ve sorumluluk alma bilinci edinmek.
13- Çevre bilincinin artırılması ve korunması konusunda duyarlılık kazanmak.
14- Çeşitli yöntemleri kullanarak sentez ve analiz yapabilme yeteneği kazanmak.
15- Disiplinler arası çalışabilir.

 
Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023