Genel Bilgi
      
      

Genel Sekreterlik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş bir yönetim örgütüdür. Üniversitemizde Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile bir Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.

Genel Sekreterlik Biriminin amacı, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını koordine etmek ve etkin bir yönetim sergilenmesini için gerekli faaliyetleri yürütmektir.

Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020