İşçi Tahakkuk Birimi

Birimimiz, 4857 sayılı İş Kanunu ve mevcut mevzuatlar kapsamında 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi "D" bendi kapsamında sürekli işçilerin (güvenlik, temizlik ve tarım işçisi) tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Sorumlulukları,   

• 4/D Sürekli İşçilerin maaş ve özlük haklarının tahakkuklarının yapılarak ödenmesinin sağlanması ve SGK primlerinin gönderilmesi.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ödenecek tediyelerin ve Toplu İş Sözleşmesi kapsamında ödenecek ikramiyelerin hazırlanarak ödenmesinin sağlanması ve SGK primlerinin gönderilmesi.

• İşçilere ait maaş haczine ilişkin icra daireleri ve diğer birimlerle yazışmaların takibini yapmak, maaş kesinti işlemlerini gerçekleştirmek.

• SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi iş ve işlemlerinin kontrolünü sağlamak.

• Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işçilere yapılacak olan sosyal yardımların (doğum, ölüm, evlilik vb.) hazırlanarak ödenmesinin sağlanması ve SGK primlerinin gönderilmesi.

• Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sendika üyesi olan işçilerin maaşlarından üyelik aidatlarının kesilerek ilgili sendikanın hesaplarına yatırılmasının sağlanması ve ilgili sendikaya sendika aidatı listesinin gönderilmesi.


Zeynel YALÇIN Şube Müdürü 0388 225 2785 zeynelyalcin@ohu.edu.tr
Oktay BOĞA Bilgisayar İşletmeni 0388 225 2723 oktay.boga@ohu.edu.tr

Ufuk ÖZALTUN

Bilgisayar İşletmeni

0388 225 2723

uozaltun@ohu.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi:26.12.2022