Beceri ve Yetkinlikler

Genel Yetkinlikler

 

 1. Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri bilir.
  İslâm dininin temel kaynaklarını tanır ve bunlardan yararlanabilme.
 2. Temel İslam Bilimlerinin tarihsel süreç, usul ve esaslarına dair bilgi sahibi olma.
 3. İslam tarihini ve medeniyetini öğrenme.
 4. İslam’ın temel kaynaklarını anlama ve anlatma becerisi kazanma.
 5. Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği elde etme.

 

 

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Temel kaynakları kullanabilecek derecede Arapça bilgisini edinme.
 2. Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olur.
  Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa ulaşma.
 3. İslam sanat ve edebiyatı alanlarında bilgi sahibi olma.
 4. Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterebilme.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 6. Kuran-ı Kerim okuma, anlama ve öğretme konusunda teorik ve pratik yeterliliğe ulaşma.
 7. Birey ve toplum hayatında dinin yerini ve önemini idrak etme.
Son Güncelleme Tarihi:26.10.2023