2019 Yılı Kalite Alt Komisyonu Kararları

  2019 Yılı Ar-Ge Kalite Komisyonu Kararları
1 13 Mart 2019 - 2019/01 Sayılı Komisyon Kararları 
2 02 Mayıs 2019 - 2019/02 Sayılı Komisyon Kararları                              


  2019 Yılı Eğitim ve Öğretim Kalite Komisyonu Kararları
1 12 Mart 2019 - 2019/10 Sayılı Komisyon Kararları                                    


  2019 Yılı Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu Kararları 
1 12 Mart 2019 - 2019/01 Sayılı Komisyon Kararları
2 04 Nisan 2019 - 2019/02 Sayılı Komisyon Kararları
3 13 Haziran 2019 - 2019/03 Sayılı Komisyon Kararları
427 Haziran 2019 - 2019/04 Sayılı Komisyon Kararları                                   


  2019 Yılı Topluma Hizmet Kalite Komisyonu Kararları 
1 13 Mart 2019 - 2019/01 Sayılı Komisyon Kararı                                                   


  2019 Yılı Yönetsel Süreçler Kalite Komisyonu Kararları  
1 12 Haziran 2019 - 2019/01 Sayılı Komisyon Kararları                                          


  2019 Yılı Ölçme ve Değerlendirme Birimi Kararları
1 11 Temmuz 2019 - 2019/01 Sayılı Komisyon Kararları
2 12 Aralık 2019 - 2019/02 Sayılı Komisyon Kararları                                                 
Son Güncelleme Tarihi:05.11.2020