Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri


2023 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri
TÜBİTAK 2209 Bilgilendirme Toplantısı
Kurumsal Akreditasyon Programı Bilgilendirme Toplantısı


2022 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri
AB Formatında CV Hazırlama ve İş Fırsatlarına Erişim
Uzaktan Eğitim Süreçleri Bağlamında Bozok Akademi


2021 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri
Program Yeterlikleri ve Öğrenme Kazanımları Nedir ve Nasıl Yazılmalıdır? Çevrimiçi Eğitimi
Ölçme Aracı Geliştirme Süreçleri Çevrimiçi Eğitimi 
Üniversite Üzerine Düşünmek; Dönüşen Talepler ve 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Çevrimiçi Eğitimi 
Ölçme Araçları Çevrimiçi Eğitimi  
Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi Çevrimiçi Eğitimi  


2020 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri
25 Kasım 2020 Paydaş Görüş Alımı Eğitimi
11 Kasım 2020 Mergen Çevrimiçi Sınav Modülü Eğitimi
05 Kasım 2020 Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 
21-25 Eylül 2020 Mergen Kullanıcı Eğitimi ve Mergen Ders Tasarımı
10-24 Eylül 2020 Eğiticilerin Eğitimi Programı
08 Eylül 2020 Grafik Tablet Eğitimi
22 Temmuz 2020 Uzaktan Eğitimde Kalite Etkinliği
08 Şubat 2020 Kalite Güvence Sisteminde Bilgi Toplama Süreçleri Eğitimi
13-15 Ocak 2020 Eğiticilerin Eğitimi Programı

2019 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri
04-08 Şubat 2019 Eğiticilerin Eğitimi Programı   -  Proje Planlama Eğiticilerin Eğitimi Programı


Son Güncelleme Tarihi:06.11.2023