Üniversitemizde “Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Adlı Çevrimiçi Eğitim Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü iş birliğinde, uzaktan eğitim sürecinin kalitesinin arttırılması amacıyla Üniversitemiz akademik personeline yönelik olarak “Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” adlı çevrimiçi (online) eğitim gerçekleştirildi.
Online olarak gerçekleştirilen ve Rektör  Yardımcımız Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik'in moderatör, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Giray Berberoğlu'nun da konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi eğitim programında, Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Fakülte Dekanlarımız ve çok sayıda öğretim elemanımız da katılımcı olarak yer aldı.
Program konuşmacısı Prof. Dr. Halil Giray Berberoğlu, sınıf içi ölçme ve değerlendirmenin amaçları, sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinin teknik özellikleri, uzaktan öğretimde sınav içeriği ve uygulama sürecine yönelik öneriler,  farklı soru formatı örnekleri ve örnek durum üzerinde soruların puanlanması gibi pek çok konuda katılımcılara bilgilendirmede bulundu.
Yoğun ilgiyle takip edilen “Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” adlı çevrimiçi program, Prof. Dr. Halil Giray Berberoğlu'nun belirtilen konular ile ilgili  öğretim elemanlarımızdan gelen soruları cevaplaması ve etkinlik değerlendirme anketinin yapılması ile sona erdi.