Üniversiteler toplumların değişimi, gelişimi ve refahı için olmazsa olmaz temel güçlerden biridir. Eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet işleviyle üniversiteler, toplumların kalkınmasında ve bilgi toplumuna geçişte temel itici gücü oluşturmaktadır. 

Çağdaş medeniyetlerin oluşması, toplumda akılcı düşüncenin hâkim olmasıyla mümkün olmuştur. Bu konuda öncülüğü yükseköğretim kurumları yapmış, bireysel ve toplumsal refahın artması sağlanmış aynı zamanda birçok farklı alanda ihtisaslaşma ile birlikte disiplinlerarası ve uluslararası çalışmalarla küreselleşmeye ve sonuç olarak insanlığın gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle üniversiteleri sadece belirli alanlarda sistematik eğitim veren kurumlar olarak değil bilim ve pratiğin uygulanmasıyla birlikte çağdaş medeniyete ve bilgi toplumuna giden yol olarak görmek gerekmektedir. Tüm bu fonksiyonları ile üniversiteler bireylerin istihdamını sağlamasının yanı sıra aynı zamanda kuruldukları bölgelerin de sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır. Üniversitelerin bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için kaynakların doğru planlanması, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin fiziki, teknolojik ve beşeri sermayesinin en yüksek katma değeri ortaya çıkaracak şekilde yönetilerek mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması ana hedefimizden biri olacaktır. 

Bilginin en önemli güç olduğu düşüncesi ile Üniversitemiz toplumsal etkileşimi ve topluma faydalı hizmet sağlamayı, temel değerlerimiz olan ortak akıl ve katılımcılık, akademik özgürlük, yenilikçilik, tarafsızlık ve toplumsal sorumluluk ışığında gerçekleştirerek bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. 

Üniversitemiz, 30 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimiyle öğrenci merkezli, değer üreten ve ürettiği değeri evrenselleştirerek bilimsel gelişmelere öncülük eden, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir üniversite olma yolunda ilerlemeye devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan genç nesilleri hayata en iyi şekilde hazırlamak, sosyal ve akademik olarak güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek en temel ilkemiz olacaktır. 
Prof. Dr. Hasan USLU
Rektör

Rektörümüzü sosyal medyada takip etmek için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız.
@DrHasanUslu