Yönetim

 • Görev: Rektör
 • Ad Soyad: Prof. Dr. Hasan USLU
 • İletişim: Özel Kalem
 • Tel: 0 (388) 225 26 02 - 04
 • Email: ozelkalem@ohu.edu.tr


 • Görev: Rektör Yardımcısı
 • Ad Soyad:Prof. Dr. Nafiz TOK
 • İletişim:Özel Kalem
 • Tel: 0 (388) 225 26 54
 • Email: r.yardimciligi@ohu.edu.tr

 • Görev: Rektör Yardımcısı
 • Ad Soyad: Prof. Dr. Ersin AYDIN
 • İletişim:Özel Kalem
 • Tel: 0 (388) 225 23 72
 • Email: rektoryardimciligi@ohu.edu.tr


Sesli Yanıt Sistemi

(0388) 225 65 00


Birimler

 • Birim:Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 27 04 - 05 - 06 -07
 • Fax: (0388) 225 27 01
 • Email: oidb@ohu.edu.tr

 • Birim:Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 27 09
 • Fax: (0388) 225 27 11
 • Email: sks@ohu.edu.tr

 • Birim:Personel Daire Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 26 71 - 72
 • Fax: (0388) 225 26 70
 • Email: personeldb@ohu.edu.tr

 • Birim:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 26 83 - 85
 • Fax: (0388) 225 26 84
 • Email: sgdb@ohu.edu.tr
 • Birim:Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 26 55
 • Fax: (0388) 225 26 57
 • Email: yapiisleri@ohu.edu.tr

 • Birim:Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 42 62
 • Fax: (0388) 225 42 64
 • Email: kutdokdb@ohu.edu.tr

 • Birim:İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 26 28
 • Fax: (0388) 225 26 27
 • Email: imid@ohu.edu.tr

 • Birim:Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Tel: (0388) 225 22 20
 • Fax: (0388) 225 22 22
 • Email: bidb@ohu.edu.tr