Akademik Personellerimize “Kalite Güvence Sisteminde Bilgi Toplama Süreçleri” Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde, Üniversitemiz Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Aydın’ın sunumu ile “Kalite Güvence Sisteminde Bilgi Toplama Süreçleri” adlı sunum gerçekleştirildi.

Akademik personellerimize yönelik olarak gerçekleştirilen “Kalite Güvence Sisteminde Bilgi Toplama Süreçleri” adlı eğitim programına, Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ve akademik personelimizin tamamı katıldı.

Sunumuna, kalite güvence sisteminde bilgi toplama süreçleri hakkında bilgiler vererek başlayan Doç. Dr. Ersin Aydın, Üniversitemizde devam etmekte olan kalite güvencesi çalışmalarına da değindiği konuşmasında, bilgi toplama sürecinde cevabı en çok merak edilen, kimlerden ve ne tür geri bildirim toplanacak, geri bildirim alma sürecinde bilgi toplamak için hangi yöntemlere başvurulacak, bu yöntemlerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, toplanan bilgiler nasıl kullanılacak, toplanan bilgilerin kuruluşun gelişimine nasıl yardımcı olduğu konusunda gerçek hedefler belirlenmiş midir ve belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyine ilişkin nasıl bir izleme yapılacaktır gibi önemli sorulara da açıklık getirdi.

Konuşmasının devamında, bilgi toplama uygulamalarını titizlikle yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ersin Aydın, “İç ve dış paydaşlarından topladıkları bilgilerin iç kalite güvencesi sistemlerini tesis etme ve iyileştirme çabalarında nasıl kullanılacağına ilişkin bir yöntem belirlemeleri önemli bir ihtiyaçtır. Bu yöntemin belirlenmesi noktasında, hangi bilgilerin kimlerden ve nasıl toplanacağı sorularının cevaplanması gerekmektedir” sözleri ile açıklamalarına devam etti.

Doç. Dr. Ersin Aydın sunumunu, “Pek çok kuruluşun karşılaştığı zorluk, toplumun sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi noktasındadır. Bunun nasıl gerçekleştirilebileceği, kuruluşlara özgü çözümleri içermekle birlikte, sonuçlar yayımlanmadan önce ve sonra iç ve dış paydaşlar ile tartışma grupları düzenlenmesi yerinde olacaktır” ifadeleri ile sonlandırdı.