Uzaktan Eğitimde Kalite Etkinliği Düzenlendi

Yeni Tip Koronavirüs Salgını nedeniyle geçiş yapmış olduğumuz Uzaktan Eğitim Sürecinin kalitesinin arttırılması amacıyla Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü işbirliğiyle Üniversitemiz akademik personeline yönelik düzenlenen “Uzaktan Eğitimde Kalite” temalı etkinlik 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleştirilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Altun’un “Uzaktan Eğitimde Etkili Ders Tasarımı” ve Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Karaman’ın “Uzaktan Öğretimde Etkileşim Ve Katılımın Sağlanması” başlıklı sunumlarının yer aldığı etkinliğin moderatörlüğünü Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik yürütmüştür.

Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının Zoom programı üzerinden katılımıyla gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi görmüştür. Prof. Dr. Selçuk Karaman etkileşimin tanımını yaparak başladığı sunumunda etkileşimin gerekliliğini açıklamış, etkileşim türleri arasındaki ilişkilerden bahsetmiş, etkileşim süresinde öğrenci ve öğretmen eylemlerini listelemiş ve son olarak da etkinlik odaklı etkileşimin anatomisine odaklanmıştır. Sunum sırasında katılımcılar ile etkileşim sağlamak ve bu etkileşimi öğretim elemanlarının da kullanabilmesini vurgulamak adına sık sık kısa yanıtlı sorular yöneltmiş ve öğretim elemanlarının görüşlerini programın Chat arayüzü üzerinden paylaşmalarını istemiştir.

Prof. Dr. Arif Altun tarafından gerçekleştirilen sunumda ise ilk olarak öğretim tasarım modellerinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede, öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerileri etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan 5E modeli, daha çok grup bazlı öğrenmeye yönelik geliştirilen öğrenme topluluğu modeli, Gagne’nin 9 aşamalı etkili tasarım modeline yönelik bilgiler verilmiştir. Sunumda ayrıca uzaktan eğitimde ders yapma türleri (senkron, asenkron, hibrit-harmanlanmış ve tersyüz sınıflar) ile uzaktan eğitimde ders sunum stratejilerinden bahsedilmiştir. Sunumun son bölümünde ise öğretimde sunuş stratejisi ve yönetsel stratejiler açıklanmış ve bu stratejilerin derste kullanımına yönelik örneklere yer verilmiştir.

Katılımcıların "Uzaktan Eğitimde Kalite" etkinliğini değerlendirebilmeleri amacıyla kısa bir anket uygulanmıştır:

“Uzaktan Eğitimde Kalite” etkinliği beklentilerinizi karşıladı mı?

 “Uzaktan Eğitimde Kalite” etkinliğinde edindiğiniz bilgi ve becerilerden uzaktan eğitim sürecinde yararlanabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Üniversitemiz öğretim elemanlarının Uzaktan Eğitimde Kalite etkinliğine yoğun ilgi gösterdiği gerek katılımcı sayısından, gerek anket sonuçlarından gerekse de sunumlar sırasında yönelttikleri soruların çeşitliliğinden ve sayıca fazlalığından anlaşılmaktadır. Etkinliğin değerlendirildiği ankete katılan 56 öğretim elemanının yanıtları incelendiğinde ise katılımcıların yaklaşık %88’i etkinliğin beklentilerini karşıladığını belirtmiştir. Ankete katılanların yaklaşık %96’sı ise “Uzaktan Eğitimde Kalite” etkinliğinde edindiği bilgi ve becerilerden uzaktan eğitim sürecinde yararlanabileceğini düşünmektedir.