“Ölçme Araçları” Adlı Çevrim İçi Eğitim Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi ve Kalite Koordinatörlüğü aracılığıyla organize edilen “Yeterliğe Dayalı Eğitim İçin Eğitici Eğitimi” konulu eğitimlerden dördüncüsü olan “Ölçme Araçları” adlı çevrim içi eğitim gerçekleşti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve çok sayıda akademik personelimizin katıldığı çevrim içi eğitim kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Sami Pektaş tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Sami Pektaş sunumuna, “Ölçme Araçları adlı çevrim içi eğitimimizde, eğitim sistemi içinde sıklıkla kullanılan ölçme değerlendirme araçlarından bahsedeceğiz” diyerek başladı.

Ölçme ve değerlendirmenin önemine vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Sami Pektaş, ölçme değerlendirme ile motivasyon, dikkat, bir alana özgü bilgi ve beceri düzeyleri, öğrenme stilleri, iletişim becerileri, arkadaşlık ilişkileri, problem çözme becerileri, sosyal yaşam becerileri, paylaşma, empati, karar verme ve takım çalışması gibi özellikleri ortaya çıkarabilmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Çevrim içi eğitim kapsamında ölçme araçlarına ilişkin de bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş, açık uçlu sorular, kısa cevaplı sorular, doğru-yanlış soruları, çoktan seçmeli sorular, ödev ve projeler ile ilgili avantajlara ve dezavantajlara değinerek, bunların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan da bahsetti. Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş, ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin örnekleri de yine çevrim içi eğitim katılımcıları ile paylaştı.

“Ölçme Araçları” adlı çevrim içi eğitim programında, puanlama hatalarını önlemede alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş, ölçme ve değerlendirme unsurlarının uzaktan eğitim sürecindeki kullanımına dair de bilgilendirme yaptı.

Ödevlerin, öğrencinin bilgi ve becerilerinin gelişimine yardımcı olması, öğrenciye sorumluluk aşılaması, öğrencinin araştırma becerisi ile eleştirel düşünce becerisi ve iletişim becerisi gibi üst düzey zihinsel becerilerinin gelişimine yardımcı olması ve öğrenciklerini günlük yaşamla ilişkilendirerek özgün bilgileri keşfetmesini sağlaması gibi amaçları olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş sunumunun devamında, ödevlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş sunumunu, projenin ne olduğu, amacı ve hazırlanmasında nelere önem verilmesi gerektiğini açıklayarak sonlandırdı.

Çevrim içi program gerçekleştirilen soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.