“Yükseköğretimde Kalite” Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi

Üniversitemizde, Kalite Koordinatörlüğümüzün aracılığıyla ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla “Yükseköğretimde Kalite” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik ile fakülte dekanları, müdürlerimiz ve çok sayıda akademisyen ile idari personel katıldı.

Programın açılışında açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Üniversitemizde yürütülen kalite çalışmalarına akademik ve idari personelimizin önemli katkılar verdiğinden söz ederek başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarının devamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde bir kalite kültürü oluşturmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarını, “Davetimizi kabul ederek programımıza katılan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yürüttüğümüz kalite çalışmalarına yeni bir motivasyon oluşturacaktır” sözleri ile tamamladı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, programdaki açıklamalarına, çevrim içi toplantı ile kalitenin ne olduğuna dair ve üniversitelere katkısının ne olduğu gibi konulara açıklık getireceğini ifade ederek başladı.

Yükseköğretimdeki değişimin Covid-19 pandemisinin ardından olacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bu nedenle böylesi bir yakın geleceğin hazırlıklarını yapmanın da üniversitelere düşeceğini aktardı. Prof. Dr. Muzaffer Elmas ayrıca akıllı sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, robot ve büyük verinin çok genişlediğinden de bahsederek aslında bu sistemlerdeki artışın yanında bu sistemlerin hızlarının da oldukça büyük bir değişim yaşadığını ifade etti.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, teknolojide yaşanan hızlı değişim nedeniyle insanların teknolojiye uyum  sağlamasının biraz daha zorlaştığını da belirterek bu uyuma genç nesilin daha kolay uyum sağlayabildiğini de söyledi. Prof. Dr. Muzaffer Elmas değişimin, yeni yetkinlikleri ve yeterlilikleri de beraberinde getirdiğini, bireylerin analitik düşünme, inovasyon, aktif öğrenme stratejileri, dijital yetkinlik, kompleks problem çözme, iletişim yetkinliği, değerler ve etik gibi yetkinlikleri kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Yetişitirilen öğrencilerde yukarıda saydığı yetkinliklerin olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kişi mezun olduğunda bu yetkinlikler kendisinde bulunmuyorsa dahi sonrasında kesinlikle geliştirilmesi ve kazanılması gerektiğini söyledi. Kurumlarda faaliyet göstermekte olan personellere de bu yetkinliklerin kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bunun olması durumunda kurumların yakın gelecekteki değişime daha kolay adapte olabileceğini çevrim içi program katılımcıları ile paylaştı.

“Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tam planlanmış üst üste gelen eğitim süreçleri yerine lineer olmayan eğitim süreçleri işin içine girebilir. Bunun yanında online eğitim, hibrit sistem, artırılmış gerçeklik gibi sistemler, öğrenme çıktıları yerine sertifikalar ve kısa kurslar ve spesifik bilgiye sahip genel akademisyenler yerine son derece uzmanlaşmış konu uzmanları öğretim sistemine dahil olabilir” diyen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yakın gelecekte diploma yerine hangi yetkinliklerin sahip olunduğuna daha çok önem verileceğini de belirtti.

Açıklamalarında, 11. Kalkınma Planında yer alan YÖK’ün hedeflerinden de bahseden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kalite kurulunun, üniversitelerin belirlediği hedefler, vizyon ve misyonlarını bir eğitim öğretim politikasına çevirip çevirmediğini incelediğini ifade etti ve sunumunu eğitim-öğretimde kalite sürecinde uygulanması gereken koşullara da değinerek sürdürdü.

Türkiye’deki yayınların genel dağılımını ve Yükseköğretim Kalite Kurulu hakkında da detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “YÖKAK olarak hedefimiz ise dünya ile uyumlu, ülkemiz koşullarını dikkate alan, esnek ve dinamik bir kalite kurulu olmaktır” dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geliştirilen sistemlerin özelliklerine de değinen Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşmasının sonunda, Üniversitelerin kalite sürecinde ilerlemesi için objektif hedefler koyması gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

Yoğun ilgi ile takip edilen çevrim içi program soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.