KURUMSAL İŞLEYİŞ VE ALTYAPI KALİTE KOMİSYONU

KURUMSAL İŞLEYİŞ VE ALTYAPI KALİTE KOMİSYONU

1-Prof. Dr. Ersin AYDIN (Kalite Koord. Yrd.) Başkan

2-Prof. Dr. Murat BARUT (Fen Bil. Enstitüsü) Üye

3-Doç. Dr. Çağdaş GÖNEN (Mühendislik Fak.) Üye

4-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şakir DOKUZ (Mühendislik Fak.) Üye

5-Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR (Basın ve Halkla İlişkiler Birimi) Üye

6-Mustafa ÇOLAK (Genel Sekreter Vekili) Üye

7-Arzu YILMAZ (Bilgi İşlem Daire Başkanı) Üye

8-Ercan KÖK (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) Üye

9-Güven SAYIN (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) Üye

Son Güncelleme Tarihi:22.12.2020