ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

1-Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN (Tarım Bil. ve Tek. Fak.) Başkan

2-Prof. Dr. Okyay UÇAN (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) Üye

3-Doç. Dr. Nezih ÖNAL (Eğitim Fak.) Üye

4-Doç. Dr. Zait Burak AKTUĞ (Spor Bilimleri Fak.) Üye

5-Dr. Öğr. Üyesi Betül POLAT DEMİR (Eğitim Fak.) Üye

6-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şakir DOKUZ (Mühendislik Fak.) Üye

7-Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kürşat ZOR (Tıp Fak.) Üye

Son Güncelleme Tarihi:22.12.2020