STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

   

    1-Prof. Dr. Muhsin KAR (Rektör) Başkan

    2-Prof. Dr. İlyas GÖKHAN (Rektör Yrd.) Üye

    3-Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN (Tarım Bil. ve Tek. Fak.) Üye

    4-Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN (Mühendislik Fak.) Üye

    5-Prof. Dr. Üner KAYABAŞ (Tıp Fakültesi) Üye

    6-Prof. Dr. Aydın TOPÇU (Fen Edebiyat Fakültesi) Üye

    7-Doç. Dr.  Arzum BÜYÜKKEKLİK (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) Üye

    8-Doç. Dr. Özge DEMİRAL (Kalite Koordinatörü) Üye

    9-Ercan KÖK (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) Üye


Son Güncelleme Tarihi:22.12.2020