YÖNETSEL SÜREÇLER KALİTE KOMİSYONU
YÖNETSEL SÜREÇLER KALİTE KOMİSYONU

1-Prof. Dr. Fatih ÇETİN (İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) Başkan 

2-Doç. Dr. Özge DEMİRAL (Kalite Koordinatörü) Üye

3-Doç. Dr. Murat GÜLER (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) Üye

4-Yüksel BERBER (İç Denetçi) Üye

5-Kutsi ÇETİN (Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü) Üye

6-Zeynel YALÇIN (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü) Üye

Son Güncelleme Tarihi:22.12.2020