Yayın Olanakları

Kongremize gönderilen özet bildiriler özet bildiri kitapçığında tam metin ile birlikte yayınlanacaktır. Kongre sunumundan sonra özet metninde düzeltme talep edilen kongre katılımcılarımız düzeltmeleri yapılmış özet bildirilerini ozetkapsosbil@gmail.com hesabına gönderebilirler.   

Diğer yayın olanakları ise şunlardır:

1) Tam metin bildiri yayını: Kongremizde sunmuş olduğunuz bildirinizin tam metnini kongre mail adresimize gönderip ISBN alınarak elektronik ortamda çıkarılacak tam metin kitabında bildirinizi yayınlanatabilirsiniz. Elektronik kitap kongre web sayfasında yayınlanacaktır. Tam metin yazım kuralları için Tıklayınız. Tam metinlerinizi en geç 22 KASIM 2019 tarihine kadar tammetinkapsosbil@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz. 

Tam metin örnek şablonu için Tıklayınız

2) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde yayın olanağı: Dileyen katılımcılarımız bildirilerini dergimizin makale formatına çevirerek dergipark üzerinden makalelerini yükleyebilirler. Kongre için özel bir sayı çıkarılacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız

Tam metin veya dergide yayınlanmak üzere bildirilerini gönderecek katılımcılar için son gün 22 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. 

Son Güncelleme Tarihi:25.10.2019