Konservatuvarımızda Kurumsal Akreditasyon çalışmalarına yönelik toplantı gerçekleştirilmiştir

Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecine dahil edilmiş olup, bu kapsamda Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından bu sürecin Eylem Planlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili 31/10/2023 tarihinde  saat 13:30’da Doç. Dr. Emre YAVUZER ve Doç. Dr. Menekşe SAKARYA tarafından Konservatuvarımız tüm akademik ve idari personellerimize  Refik Fersan dersliğinde bilgilendirme eğitimi verilmiştir.