Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu
1 Prof. Dr. Hasan USLU (Müdür V.)
2Prof. Dr. Hasan USLU (Müz. Böl. Baş.) 
3Prof. Dr. Timur VURAL (Türk. Müz. Böl. Baş.)
4Doç. Dr. Resul BAĞI (Üye)
5Dr. Öğr. Üyesi Fulya SOYLU BAĞÇECİ (Üye)
6Öğr. Gör. Ezgi TEKİN ARICI (Üye)
7Öğr. Gör. Kaan BAŞTEPE (Üye)
8 Arş. Gör. Emrah TUNCEL (Üye)
9Mesure ACER (Raportör)
10 Öğrenci Temsilcisi (Üye)
Son Güncelleme Tarihi:30.07.2021