Hedefleri

1.Öğrencilere sanatsal uygulama becerileri ile birlikte analitik düşünme yeteneği kazandırılması 

2.Eğitim ve öğretim programının ve müfredatının sürekli olarak güncelleştirilerek eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesi.

3.Akademik ve idari kadromuza yeni nitelikli elemanların kazandırılması.

4.Bilimsel düşünme ve araştırma yeteneğinin geliştirilmesi

5.Bölgedeki halk kültürü ve Türk müziği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi.

6.Uluslararası öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarının geliştirilerek sürdürülmesi

7.Öğrencilere alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli olan modern yöntem ve araçları seçme ve kullanma becerisi, mesleki yazılımları kullanabilme becerisinin kazandırılması.

8.Öğrencilere bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme becerisinin kazan

 

 

Son Güncelleme Tarihi:09.07.2018