Kulüp Kurmak İstiyorum

KULÜP KURMAK İSTİYORUM       

Kulüp kurmak isteyen öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken husus ve kurallar aşağıdaki gibidir. 

*Kulüplerin nasıl kurulacağına ilişkin bilgiler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri YönergesininKulüplerin Kurulması” başlıklı 7 inci maddesinde yer almaktadır.

*Üniversite içerisinde aynı etkinlik konusu ile ilgili birden fazla kulüp kurulamaz.

* Her kulübün amaç ve işleyişini belirleyen bir tüzüğü olmalıdır. Tüzük formatı,  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesinin 23’üncü maddesinde belirtilmiştir.  *Kulüpler, yönergede yer alan ana maddeleri, açıklamalı bir şekilde tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar.

*Öğrenci Kulüplerimiz için tek tip tüzük uygulaması yapılmaktadır. (  Öğrenci Kulüp Tüzüğü Şablonu )

*Her kulübün bir danışmanı olması gerekmektedir. Kulüp Danışmanı şartları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesinin Kulüp Akademik Danışmanı ve Görevleri başlıklı 8’inci maddesinde belirtilmiştir.

*Kulüp kuruluş başvurusunun yapılabilmesi için Kulüp Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir.

*Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin ve danışmanlığı kabul eden öğretim elemanının iletişim bilgileri ve imzaları bulunan formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (  Kulüp Başvuru Formu )

*Başvuru formu ekinde en az 20 (yirmi) öğrenciden oluşan ve her üye tarafından imzalanmış üye listesi bulunmalıdır. (Kulüp Üye Listesi Formu)  

*Kulüp kuruluş başvurusunun değerlendirilebilmesi için belirtilen tüm şartları yerine getirilerek hazırlanan evraklar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden teslim edilmelidir. ( Kulüp Başvuru Formu – Kulüp Üye Listesi Formu - Tüzük )

*Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,  yapılan başvuruları, ön değerlendirmenin ardından, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Üst Kuruluna sunar. Üst Kurul, gerekli değerlendirmeleri yaparak değerlendirmenin sonucunu bir raporla Rektörlüğe sunar. Üniversite Rektörlüğü başvuruyu sonuçlandırır.

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi için tıklayınız.


Son Güncelleme Tarihi:20.02.2018