2021 YILI FAKÜLTE/MESLEK YÜKSEKOKULU VE BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ DUYURUSU


NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ NİN 14. MADDESİ GEREĞİNCE YENİDEN TEMSİLCİ SEÇİMİ YAPILAN FAKÜLTE/MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SONUÇLARI

2020 yılı Öğrenci konseyi seçimlerinde Fakülte/Meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçilen ancak mezuniyet v.b. nedenlerle görevleri sona eren temsilcilerin yerine temsilci seçimi yapılması ile ilgili; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 14 üncü Maddesi 2 inci fıkrası gereğince 02.11.2021 tarihli ve 2021/01-01 sayılı seçim kurulu kararıyla belirlenen seçim takvimine göre 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 09:00-17:00 arasında yapılan seçimler sonucunda; bölüm/program/ öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla seçilen aşağıdaki listede yer alan öğrenciler fakülte/meslek yüksekokulu temsilcisi olarak seçilmişlerdir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİL** YAH**

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

EYY***** YIL*****NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ NİN 12. VE 14. MADDESİ GEREĞİNCE 2021 YILI FAKÜLTE/MESLEK YÜKSEKOKULU VE BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ BAŞVURU DUYURUSU

          Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi'nin 12. Maddesi  2. fıkrasında yer alan “Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.” ve 14. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan  “Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir” hükmü gereğince; 2020 Öğrenci konseyi seçimlerinde Bölüm/program ve  Fakülte /meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçilen ancak mezuniyet vb nedenlerle görevleri sona eren temsilcilerin  yerine temsilci seçilmesi takvimde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

            Bu kapsamda;

- Yeniden Fakülte/MYO Temsilci seçimi yapılacak olan aşağıdaki birimlerde 02.11.2021 tarihli ve 2021/01-01 sayılı seçim kurulu kararıyla belirlenen seçim takvimine göre 26 Kasım 2021 tarihinde Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Bölüm/Program temsilcilerinin katılımıyla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 14. maddesi gereğince Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Fakülte Temsilci Seçimi yapılacak

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokul Temsilci Seçimi yapılacak


Seçim Süreci

Seçimler seçim takviminde belirtilen tarih ve saatte Otomasyon Sistemi (KONSEYSIS) üzerinden çevrimiçi(Online) olarak gerçekleştirilecektir, 

  • Oy kullanacak öğrenci KONSEYSİS’e  giriş ekranında bulunan e-devlet düğmesine tıklayarak e-devlet kanalıyla giriş yapar, KONSEYSİS’e  giriş için tıklayınız. 
  • KONSEYSİS üzerinde oy kullanma işlemi; aday öğrencilerin ismi altında bulunan oy alanını tıkladıklarında EVET işareti oluşur ve ONAY düğmesi ile verilen oyun onaylanması şeklinde gerçekleştirilir,
  • KONSEYSİS’de öğrencilerin aday seçmeden seçim onayı vermesine izin verilmez.

  2021 YILI FAKÜLTE/MESLEK YÜKSEKOKULU VE BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ ADAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI DUYURUSU (ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ NİN 12. VE 14. MADDESİ GEREĞİNCE)_ 19.11.2021

2021 SEÇİM TAKVİMİ

YENİDEN ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ YAPILACAK BÖLÜM PROGRAMLAR

YENİDEN TEMSİLCİ SEÇİMİ YAPILACAK FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLAR


Öğrenci Temsilciliği adaylık başvuruları 12-16 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylık Başvurusu Nasıl Yapılacaktır?

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, OGRİS’ ten Başvurular menüsü Öğrenci temsilcisi aday başvuru sayfasından başvuru yapar.

  1. Öğrenci Temsilciliği Adaylık başvuru formunu doldurur. (Form için tıklayınız)
  2. Adaylık başvuru formunu ve e-devlet kapısından alınmış adli sicil kaydını, Öğrenci Otomasyon Sistemi (OGRİS)’ e giriş yaptıktan sonra İstek Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden yükler ya da şahsen birimine teslim eder.

 ADAYLIK BAŞVURU KOŞULLARI

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarının en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,


     !!!!! Adaylık koşullarını taşımayan veya istenen belgeleri akademik birime iletmeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.