COVİD-19 SALGININDAN DOLAYI HASTA YA DA TEMASLI OLMASI NEDENİYLE GENEL SINAV/BÜTÜNLEME SINAVLARINA GİREMEYEN ÖĞRENCİLERE MAZERET SINAV HAKKI TANINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda yapılan sınavlarda (genel sınav/bütünleme) (Tıp Fakültesinin ortak zorunlu dersleri ile seçmeli dersleri dahil) Covid-19 salgını nedeniyle hasta ya da temaslı olarak sınav tarihlerinde karantinada olduğunu belgeleyen ve belgeleri uygun görülen öğrencilere Üniversitemiz Senatosunun 26.01.2022 tarih ve 2022/39  sayılı kararı ile mazeret sınav hakkı verilmiştir.

Başvurularda; Covid-19 salgını nedeniyle hasta ya da temaslı olarak karantinada olduğunu belgeleyenler dışında sağlık gerekçesiyle alınan diğer raporlar mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

  1. Mazeret sınavı talebinde bulunacak öğrenciler mazeret sınav hakkına ilişkin taleplerini ve mazeretlerini destekleyen belgelerini en geç  16 Şubat 2022 saat 23:59’a kadar OGRİS üzerinden  İstek Yönetim Sistemi (İYS) aracılığı ile ya da şahsen ilgili akademik birime ulaştırabileceklerdir.
  2. Genel Sınav/Bütünleme Sınavı/Ek Sınav mazeret sınavları 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında,  Ortak Zorunlu Derslerin mazeret sınavları ise 24-25 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacaktır.