BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN MAZERET SINAV HAKKI DUYURUSU


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı bütünleme sınavlarına giremeyen ön lisans, lisans ve lisansüstü program (Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programı hariç ve Tıp Fakültesinin ortak zorunlu dersleri ile seçmeli dersleri dahil) öğrencilerine Üniversitemiz Senatosunun 28.01.2022 tarih ve 2022/42 sayılı kararı ile mazeret sınav hakkı tanınmıştır.

1-Mazeret sınavı talebinde bulunacak öğrenciler mazeret sınav hakkına ilişkin taleplerini en geç 16 Şubat 2022 saat 23:59’a kadar OGRİS üzerinden  İstek Yönetim Sistemi (İYS) aracılığı ile ya da şahsen yapabileceklerdir.

2-Mazeret sınavlarının 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında; Ortak Zorunlu Derslerin mazeret sınavları ise 24-25 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır.