SEÇMELİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME DUYURUSU

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan;  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi ile ilgili karar gereğince Üniversitemiz Senatosunun 14.02.2023/05-31 sayılı kararı ile kabul edilen;          

Seçmeli Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama Usul Ve Esasları için  (tıklayınız.)

Pedagojik Formasyon Eğitiminde Yer Alan Dersler ve İçerikleri için tıklayınız.

  1. Son sınıf (mezuniyet aşamasında) olup 2022-2023 Eğitim-öğretim Yılı Bahar döneminden itibaren aşağıda belirlenen alanlara göre  formasyon eğitimi kapsamında seçmeli derslerini almaya başlayacak olan öğrenciler için;

                        BAŞVURU TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi*

24 Şubat 2023       Saat 23.59

İlgili Akademik Birimlerin Formasyon Dersi Alabilecek Öğrencileri İlan etmesi

06 Mart 2023

 

*Sadece son sınıfta olup  ve mezuniyet aşamasında olan öğrenciler başvuru yapabilecektir 

            Başvuru Şekli:

            Başvuru talepleri  dilekçe ile (Dilekçe için tıklayınız)  elden ya da  İstek Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden yazılı olarak öğrencilerin kayıtlı oldukları program/bölüm başkanlıklarına yapılacaktır.

  1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” Madde 6 (2)ve 6 (3) (b) maddeleri gereğince Üniversitemiz senatosunda belirlenen aşağıdaki listede yer alan formasyon eğitimi alınabilen alanlar ve kontenjanlara  Formasyon eğitimi için başvuran öğrenciler not ortalamasına göre kontenjan sayısı kadar büyükten küçüğe kadar sıralanarak belirlenecek ve 06 Mart 2023 tarihinde Formasyon eğitimi alacak Bölüm/program  öğrenci listeleri ilgili akademik birim Web sayfalarında ilan edilecektir.

FORMASYON EĞİTİMİ ALINABİLEN ALANLAR VE KONTENJANLARI

Alan

Bölüm/Program

Fakülte

Öğrenci Sayısı

Coğrafya

Coğrafya

Fen Edebiyat Fakültesi

48

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Fen Edebiyat Fakültesi

36

Kimya / Kimya Teknolojisi

Kimya

Fen Edebiyat Fakültesi

12

Matematik

Matematik

Fen Edebiyat Fakültesi

60

Tarih

Tarih

Fen Edebiyat Fakültesi

42

Felsefe

Sosyoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

48

Türk Dili ve Edebiyatı*

Türk Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Fen Edebiyat Fakültesi

96

Biyoloji

Biyoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

12

Fizik

Fizik

Fen Edebiyat Fakültesi

12

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

24

Elektrik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

24

Beden Eğitimi*

Spor Yöneticiliği

Antrenörlük

Spor Bilimleri Fakültesi

96

Muhasebe /Finasman*

İktisat

İşletme

Maliye

Bankacılık ve Finans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

24

Görsel Sanatlar (Resim)

Resim

Güzel Sanatlar Fakültesi

10

Sağlık Hizmetleri*

Hemşirelik

Ebelik

Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi

12

Müzik*

Müzikoloji

Türk Müziği

Konservatuvar

48

TOPLAM

 

 

604


 

* Alan için ayrılan kontenjan söz konusu alan bünyesinde mevcut bölümlere/programlara eşit olarak dağıtılacak olup yerleştirme işleminden sonra bölüme/programa ayrılan kontenjanın dolmaması halinde boş kalan kontenjan ilgili alan bünyesinde mevcut diğer bölümlere/programlara aktarılacaktır.

           3-Kontenjan dahilinde sıralamaya girerek Formasyon Eğitimi almaya hak kazanan  öğrencilerin  2022-2023 Bahar yarıyılı için belirlenen aşağıda yer alan Formasyon dersleri öğrencilerin ders kayıtlarına OGRİS otomasyon sistemi tarafından eklenecektir.

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

4

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

4

 

            4-Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi seçmeli derslerini almaya başlayan öğrencilerden kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek isteyenlerin yazılı olarak (dilekçe ile) talep etmeleri halinde öğrenimlerine 2023-2024 Güz döneminde de devam edebileceklerdir.

            5-  Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini almaya başlayan öğrencilerden kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve mezuniyet işlemleri tamamlanarak diplomasını almak isteyenlerin yazılı olarak talep etmeleri halinde mezuniyet işlemleri tamamlanarak diplomalarını alabilecekler ancak  bu mezunlardan talep edenler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlarını yaptırarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 11. Maddesinde yer alan sertifika öğrenim ücretini ödeyerek öğretmenlik uygulaması da dahil almaları gereken diğer derslerini 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından alabileceklerdir.