DGS İLE KAYIT HAKKI KAZANMIŞ OLAN ANCAK 14-20 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASINDA ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE KAYIT YAPTIRAMAYANLARIN DİKKATİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı'nın 15.09.2023 tarih ve E-34249659-100-61957 sayılı yazısı gereğince; üniversitemize DGS ile kayıt hakkı kazanmış olan ancak 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayanların mazeretlerini belirten bir dilekçe ile 04 Ekim 2023 mesai bitimine kadar şahsen (şahsen gelemeyecek adayların noter vekaleti ile başvuru yapmaları gerekecektirÖğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde kayıt işlemleri yapılacaktır.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Ön lisans Diploması yada onaylı fotokopisi

2) DGS yerleşme sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3) Son 6 ay içerisinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, 2 adet 4,5 x 6 ebadında renkli fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad-soyadı,  yazılmalıdır.

4-“Askerlikle İlişiği olmadığına dair belge” (2001 doğumlu) ve daha önceki yıllarda doğmuş  erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak “ Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” dair belge.)

Yeni kayıt yaptıracak normal öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir. II.Öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri aşağıdadır.

 FAKÜLTE

İKİNCİ ÖĞRETİM

I.TAKSİT

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

1367.50

 


2023-2024 Güz yarıyılında katkı payı /öğrenim ücreti ödeme işlemleri iki şekilde yapılabilecektir.

1- SANAL POS ile ödeme

Sanal Pos ile ödeme işlemi üniversitemiz kurumsal ödeme sistemi https://kos.ohu.edu.tr adresinden öğrenci numaranızı girdiğinizde ya da OGRİS harç durum sayfasında Kurumsal Ödeme Sistemi düğmesi tıklanarak size ait harç miktarı ile banka ödeme sayfası yönlendirilerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sanal Pos ödemesi konusunda yardım almak için tıklayınız.

2- T.C Ziraat Bankası Şubelerinden ödeme    

Öğrenciler 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye’ nin herhangi bir yerindeki T.C ZİRAAT BANKASI ATM ' lerinden  veya İnternet şubesinden  katkı payını /öğrenim ücretini ödeyebileceklerdir. (Ödeme sırasında size öğrenci numarası sorulacaktır.)

 

KESİN KAYITLARI  İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

NOT: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları dersler için en geç 13 Ekim 2023 tarihine kadar daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından alınan ve başarılı olunan bütün dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birimlere başvurabilir. Başvuru yapmak için bir dilekçe ile daha önce başarmış olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini ilgili fakülte dekanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir.