Yaz Okulu DuyurusuDiğer Üniversitelerde Yaz Okuluna Kayıt Yapılması ile İlgili Duyuru

Üniversitemiz Senatosunun 07.04.2020 Tarih ve 2020/17-120 sayılı kararı ile diğer üniversitelerde açılan (uzaktan eğitim şeklinde olanlar dahil) yaz okullarına kayıt yapılmasını ve devam edilmesini uygun görmüştür.

 Bu kapsamda tüm devlet ve vakıf üniversitelerdeki yaz okullarına kayıt yaptırılabilir.


Diğer Üniversitelerin Yaz Okulları Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim - Öğretim Yönetmeliğine göre;

  • Diğer üniversitelerin yaz okullarında alınacak derslerin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sorumlu olduğunuz derslere eşdeğer (ders içerikleri, haftalık saat ve kredi bakımından) olması,
  • Diğer üniversitelerden almak istediğiniz derslerin eşdeğerliğinin kayıtlı olunan birimin Yönetim Kurulunca uygunluğunun onaylanması,
  • Diğer üniversitelerden toplam oniki saati aşmamak üzere, en fazla dört dersin kabul edilmesi gerekmektedir.

Yaz Okuluna Kayıt Yaptırmak İçin Takip Edilmesi Gereken Prosedür Nasıldır?

Diğer üniversitelerdeki yaz okullarına devam etmek için;

  • Öncelikle kayıt yaptırmak ve devam etmek istediğiniz üniversitelerin ders içeriği, saati ve kredisinin kendi dersinizle eşdeğer olup olmadığı konusunda öğrenci tarafından ön değerlendirme yapılması
  • Eşdeğer olma ihtimali olan dersler için biriminize müracaat edilmesi ve biriminiz Yönetim Kurulunca uygun bulunması gerekmektedir.

Dikkat: Akademik birimlerce; Diğer üniversitelerden alınan derslerin üniversitemizdeki derslerle eşdeğerliği (ders içerikleri, haftalık saat ve kredi bakımından) uygun görülmediği takdirde kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Pandemi Sürecinde Kayıtlı Olduğunuz Birime Müracaat Nasıl Yapılacaktır?

     Diğer Üniversitelerin yaz okullarından alınacak derslerin biriminiz Yönetim Kurulunca eşdeğerliğinin değerlendirilebilmesi 15. Haziran 2020 tarihinden itibaren OGRİS otomasyon üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru için;