2023-2024 BAHAR YARIYILI DERS KAYDI/KAYIT YENİLEME DUYURUSU


ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!! DERS KAYDI / KAYIT YENİLEME işlemlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla 05 - 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Kayıt Yenileme saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

14-16 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN EKLE-SİL İŞLEMLERİ AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE YAPILACAKTIR.

Başlangıç Gün ve Saati Bitiş Gün ve Saati Fakülte/Yüksekokul 
14 Şubat 2024 10:0016 Şubat 2024 17:00İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 14 Şubat 2024 11:00  16 Şubat 2024 17:00 Eğitim Fakültesi  
14 Şubat 2024 12:0016  Şubat 2024 17:00 Mühendislik Fakültesi
14 Şubat 2024 13:0016 Şubat 2024 17:00 Fen Edebiyat Fakültesi
 14 Şubat 2024 14:00 16  Şubat 2024 17:00 Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
14 Şubat 2024 15:00 16  Şubat 2024 17:00 Tüm Fakülteler ve Konservatuvar 
14 Şubat 2024 18:00 16 Şubat 2024 17:00 Diğer Tüm Birimler(Enstitüler, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları) 


Ders kayıt/kayıt yenilemenin başladığı ilk gün 5 Şubat 2024 Pazartesi günü otomasyon sistemi üzerinden sadece ders kayıt sayfasına erişim sağlanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı


Katkı Payı (Harç) Ödeme Başlangıç Tarihi

2 Şubat 2024

Katkı Payı (Harç) Ödeme Bitiş Tarihi

9 Şubat 2024

Ders kayıt /Kayıt Yenileme Tarihleri

5 - 9 Şubat 2024

Eğitim-Öğretime Başlama

12 Şubat 2024

Ders Ekle-Sil

14-16 Şubat 2024KAYIT YENİLEME HAFTASI İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER (5 - 9 Şubat 2024)


A. Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra otomasyon sistemi üzerinden  eğitim öğretim planına göre alması gereken dersleri (Zorunlu-Seçmeli) seçer ve kaydeder.

B. Seçmek istediği seçmeli dersin/derslerin  kontenjanı dolmuş ise, ders seçilemez bu durumda, öğrencinin başka bir seçmeli dersi seçmesi gerekir. Bütün seçmeli derslerin kontenjanının dolmuş olması durumunda, öğrencinin seçmeli ders alma işlemi Ekle-Sil tarihleri içinde gerçekleştirilecektir.

C. Ders Kaydı öğrenci tarafından onaylandıktan sonra danışman onayına açılır. Danışman seçmeli derslere müdahale edemeden zorunlu dersler üzerinde yapılması gerekli işlemleri tamamlayarak ders kaydını onaylar.


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 Öğrenci isterse Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan ders alabilir. Ancak öğrencinin dikkat etmesi gereken önemli kriter mezun olabilmesi için öncelikle kayıtlı olduğu bölüm/programın eğitim-öğretim planına göre alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekmektedir. Eğitim-Öğretim planına göre alması gereken tüm derslerin yanında isterse Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan da ders alabilir. Üniversite seçmeli ders havuzu bilgilendirme için tıklayınız.


EKLE-SİL TARİHLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  (14-16 Şubat 2024


ÖNEMLİ NOT:  Öğrenciler ekle-sil işlemlerini kendi sayfalarından yapabileceklerdir. 

Ekle-sil tarihlerinde değişiklik yapan öğrencinin kayıt sayfası ancak onayından sonra danışman onayına açılacağından değişiklik yapıldıktan sonra mutlaka öğrenci onayı yapılmalıdır. 


  1.     1-Kayıt yenileme haftasında seçilen derslerden zorunlu derslerde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler,

2-Seçtiği seçmeli derslerden açılmayan dersi olan öğrenciler,

3-Kayıt yenileme haftasında tüm seçmeli derslerin kontenjanı dolması  nedeniyle seçmeli   ders seçimi yapamayan öğrenciler, otomasyon sistemi üzerinden ekle sil işlemi yapacaklardır.

  1. Açılan seçmeli derslerde silme işlemi yapılamayacaktır. Açılmayan seçmeli dersin yerine açılan seçmeli ders/ derslerden biri tercih edilecektir.
  2. Seçilen seçmeli  derslerden bir ya da birkaç tanesi açılmamış ise, açılmayan ders başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda olunan bir seçmeli ders olsa dahi, öğrencinin isteğine göre açılan seçmeli derslerden biriyle  değiştirilir. Ancak geçmiş dönemdeki açılmayan başarısız olduğu seçmeli dersin silinme isteğini bir dilekçeyle  ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.
  3. Öğrenci isterse danışman yardımı almak üzere ekle sil tarihlerinde danışmanına da şahsen başvurabilir.  

12-16 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Açılmayan Seçmeli Ders öğrencinin başarısızlık nedeniyle TEKRAR almak zorunda olduğu bir Seçmeli Ders ise, öğrencinin almak zorunda olduğu Seçmeli Dersin açılmaması nedeniyle onun yerine başka bir seçmeli ders alarak geçmiş dönemdeki açılmayan başarısız olduğu seçmeli dersin silinme isteğini bir dilekçeyle ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmesi, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunun bu isteği karara bağlaması ve bu kararı 16 Şubat 2024 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmesi zorunludur.


KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİLERİ (2 - 9 Şubat 2024) 

         2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden  normal öğretim öğrencileri (Normal öğrenim süresinde olan)  katkı payı ödemez . Ancak Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki programlardan program süreleri sonunda (hazırlık sınıfı hariç lisans programı 4 yıl, ön lisans programı 2 yıl, yüksek lisans programı 2 yıl, yüksek lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 4 yıl, lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 5 yıl) mezun olamayan normal öğretim öğrencileri  katkı payı öder.

 ÖNEMLİ NOT !!!!!!! 15  Temmuz  2023 tarihli ve  32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2023-2024 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın 10. Maddesinin 3. Fıkrasında “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü yer almaktadır.  Ayrıca kararın  10. Maddesinin 1. Fıkrasına göre hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır. Katkı Payı/ Öğrenim Ücretleri


2023-2024 Bahar yarıyılında katkı payı /öğrenim ücreti ödeme işlemleri iki şekilde yapılabilecektir.

1- SANAL POS ile ödeme

Sanal Pos ile ödeme işlemi üniversitemiz kurumsal ödeme sistemi https://kos.ohu.edu.tr adresinden öğrenci numaranızı girdiğinizde ya da OGRİS harç durum sayfasında Kurumsal Ödeme Sistemi düğmesi tıklanarak size ait harç miktarı ile banka ödeme sayfası yönlendirilerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sanal Pos ödemesi konusunda yardım almak için tıklayınız.

2- T.C Ziraat Bankası Şubelerinden ödeme    

Öğrenciler 2-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye’ nin herhangi bir yerindeki T.C ZİRAAT BANKASI ATM ' lerinden  veya İnternet şubesinden  katkı payını /öğrenim ücretini ödeyebileceklerdir. (Ödeme sırasında size öğrenci numarası sorulacaktır.)


Katkı payı / öğrenim ücreti işlemleri Banka ve Üniversitemiz arasında Online olarak yapıldığından, öğrencilerimiz bahar yarıyılı katkı payı / öğrenim ücretlerini  yatırdıktan sonra 5-9 Şubat 2024 tarihleri arasında otomasyon sistemi http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/ogrenci-otomasyon-girisi  üzerinden öğrenci numarası ve otomasyon şifresi ile giriş yaparak ders kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.