GZFT Analizi

GZFT Analizi:

Güçlü Yanlar
 1. Takım çalışmalarının yapılabiliyor olması,
 2. Mezunların rahatlıkla iş bulabilmesi,
 3. Öğrencilerin bölümü tercih etmelerinin yoğun olması,
 4. Lisans tamamlama imkanının bulunması,
 5. Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması,
 6. Öğretim elemanlarının arasında uyum olması,
 7. Eğitim-öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması,
 8. Akademisyen-öğrenci diyaloğunun güçlü olması.
Zayıf Yanlar
 1. Sosyal imkanların yetersizliği,
 2. Yakın çevrede staj imkanlarının kısıtlı olması,
 3. Mezunlarla olan iletişimin istenilen düzeyde olmaması.
Fırsatlar
 1. Bölüm içerisinde çatışmanın olmaması,
 2. Diğer bölümler ile iyi ilişkiler ve saygınlık,
 3. Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği,
 4. Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması.
 Tehditler
 1. Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin giderek düşmesi,
 2. Teknolojik araç gereç eksikliği.
Son Güncelleme Tarihi:14.02.2020