Genel Bilgi
Genel Bilgi

Yerel Yönetimler Programı, Niğde Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1996 yılında Mahalli İdareler Programı adı ile açılmıştır. Daha sonra 2002 yılında adı Yerel Yönetimler Programı olarak değiştirilmiştir. Programımızda 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Programımıza yaklaşık her yıl 60 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte staj eğitimi tamamlayan öğrenciler, mezun olduklarında Yerel Yönetimler Meslek Elemanı unvanı almaktadırlar.

Yerel Yönetimler Programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır.

Program öncelikli olarak kamu yönetimi, yönetim bilimleri, belediye çalışmaları alanlarını içermektedir. Tüm dünyada artan yerelleşme hareketleri ile birlikte, yerel yönetimlerin önemi de artmıştır. Kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması, bu alanda eğitimli alt ve orta düzey iş gücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler programımızın önemini giderek artırmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre genellikle tüm yerel yönetim kuruluşları, belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı diğer kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Mezunlarımız kamu sektörünün çeşitli kademelerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlarımız istedikleri taktirde üniversitelerin 4 yıllık kamu yönetimi, siyaset bilimleri bölümlerine dikey geçiş sınavı ile geçebilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir. Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS), 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajını tamamlaması gerekmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Yerel Yönetimler Programı, önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:


Yerel Yönetimler Programının amacı; siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme, çevre sorunları, insan hakları konularında eğitim almış, çağdaş, çevreci, stratejik kararlar alabilen, analitik düşünceye sahip, yenilikçi, özgür düşünebilen, yerel yönetim kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışabilecek kalifiye meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef:

Programımızın başlıca hedefi; ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümler arasında, tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinlerarası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen yerel yönetimler meslek elemanı yetiştirmektir.

Öğretim Türü, Sınavlar ve Değerlendirme

Yerel Yönetimler Programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir. Bir öğrencinin başarısı, her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) dersin öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülmektedir.Öğrencilerin, program müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Ara sınav ve final sınavları önceden belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlaması da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 ve final sınavının katkısı yönetmelikle belirlenen önlisans programındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60'tır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

İletişim:

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi Süleyman Fethi Caddesi NİĞDE

Öğrenci İşleri: 0 388 211 28 93

Bölüm Sekreteri: 0 388 211 29 56

Fax: 0 388 211 28 75

E-mail: nsbmyo@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/yerelyonetimler
 
Son Güncelleme Tarihi:18.03.2024